De eerste landelijke Notendag mag als geslaagd worden beschouwd.  Op 10 november 2018 kwamen ca. 140 notentelers, notenkwekers en notenverwerkers bij elkaar op de locatie van Mobipers in Zoelen. Veertien bedrijven  toonden  daar hun  plantmateriaal, noten en producten van walnoot en hazelnoot. Het bedrijf Mobipers verzorgde enkele rondleidingen. Vanuit de WUR en Van Hall Larenstein werden presentaties verzorgd over lopend en toekomstig onderzoek. Voorts was er een proeverij van noten, waarbij de kraakbaarheid en de smaak van noten van een 25-tal rassen beoordeeld kon worden. Tussen het proeven door werd uiteraard veel kennis en ervaring uitgewisseld, ook met Belgische collega’s.

%d bloggers liken dit: