• Doel

Het doel van de vereniging is om de teelt van noten (walnoten, hazelnoten en andere) in ons land te stimuleren. De vereniging behartigt de belangen van de leden op het gebied van teelt, bewaring, afzet en verwerking van noten.

 

  • Activiteiten

Jaarlijks worden meerdere bijeenkomsten georganiseerd, waarbij bedrijven zich presenteren en kennis en ervaring worden uitgewisseld. Daarnaast worden over bepaalde thema’s gastsprekers uitgenodigd. Voor innovatie zal onderzoek worden gestimuleerd.  Voor beginnende telers kunnen cursussen worden georganiseerd. Communicatie verloopt via de website, nieuwsbrieven en verenigingsmail.

  • Bestuur

Ton Baltissen (voorzitter),

Bart van de Sluis (penningmeester),

Ricardo Parlevliet (bestuurslid),

Anne Oosterbaan (bestuurslid)

Melissa den Beer-Poortugael (bestuurslid)

Secretariaat: info@notenvereniging.nl

  • Lidmaatschap

Notentelers, -kwekers en -verwerkers kunnen lid worden van de vereniging (de contributie is voor 2017 vastgesteld op 100 euro). Bij interesse kunt u zich aanmelden via info@notenvereniging.nl of via het aanmeldingsformulier

Kamer van Koophandel

KvK nummer 69311234