Nieuws

januari 2020: Bijeenkomsten hazelnootrassen en rassenkeuze: https://projectenltonoord.nl/aanmelden-orientatiebijeenkomsten-noten-uit-overijssel/?fbclid=IwAR0V_ltjM7JR_kZ0OWP97MsIsTOPRDthQq2Htctg5_J4TVojL0asiAtjLjU

november 2019 https://www.hortipoint.nl/tuinenlandschap/nvwa-wijst-nogmaals-op-importverbod-hoog-risico-gewassen/

november 2019 – De Belgische notentelers hebben 9 en 10 november hun noten weer laten kraken in Sint-Pieters-Leeuw. In het tuincentrum Groendecor werden aan de bezoekers vele rassen (bekend en onbekend) aangeboden om te proeven. En degenen die meer wilden weten over de teelt van noten konden terecht bij de deskundigen.

oktober 2019Tag der Nuss 2019 Flyer
Programm Tag der Nuss 2019

oktober 2019 – Noten uit Overijssel oktober 2019: Flyer Noten uit Overijssel voor de start bijeenkomsten

16 augustus 2019 – mooi interview van Harm Tuenter, hazelnootteler in Groente&Fruit: Groente&Fruit aug. 2019

25 juni 2019 Boer Charl pioniert: de koeien betalen de walnoten. Het landschapsaanzicht op Schouwen-Duiveland gaat veranderen. Biologisch boer Charl van de Sande heeft tussen gehucht Capelle en Zierikzee, twaalfhonderd walnotenbomen geplant op graspercelen. De nu nog dunne stammen, omhuld met groen gaas, groeien uit tot een waar bos. ,,Niet iedere boer kan hetzelfde blijven doen. https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/boer-charl-pioniert-de-koeien-betalen-de-walnoten~a65773c6/

Nieuwsbrief voorjaar 2019: nieuwsbrief voorjaar 2019

15 november 2018 – In het tijdschrift Boomzorg heeft Anne Oosterbaan een artikel over mogelijkheden voor de walnoot in de openbare ruimte geschreven. https://www.boomzorg.nl/magazine/372/2018-6

10 november 2018 – Eerste Nederlandse Notendag een groot succes! De eerste landelijke Notendag mag als geslaagd worden beschouwd.  Ca. 140 notentelers, notenkwekers en notenverwerkers kwamen bij elkaar op de locatie van Mobipers in Zoelen. Veertien bedrijven  toonden  daar hun  plantmateriaal, noten en producten van walnoot en hazelnoot. Het bedrijf Mobipers verzorgde enkele rondleidingen. Vanuit de WUR en Van Hall Larenstein werden presentaties verzorgd over lopend en toekomstig onderzoek. Voorts was er een proeverij van noten, waarbij de kraakbaarheid en de smaak van noten van een 25-tal rassen beoordeeld kon worden. Tussen het proeven door werd uiteraard veel kennis en ervaring uitgewisseld, ook met Belgische collega’s.

26 okt 2018 – Een mooi artikel over Mobipers en hun productie van walnootolie in het tijdschrift Noaber. Mobipers in Noaber

25 okt 2018 –  De walnootboorvlieg, een  insect waarvan de larven de bolster van walnoten aantast, is inmiddels ook op verschillende plaatsen in ons land aangetroffen. Walnootboorvlieg – Hortipoint

Walnoten en hazelnoten op de Friese klei.
Achterneven Gemit en Jelle Seerp Jukema hebben beide boven Harlingen een akkerbouwbedrijf met aardappelen, suikerbieten en graan. Ze zien dat er steeds meer en vaker met kunstmest en chemische middelen gewerkt moet worden om een goed gewas te krijgen en dat tegelijkertijd het organische stofgehalte en het bodemleven (wormen, schimmels e.d.)  achteruit lopen. Om het tij te keren experimenteren 
ze met groenbemesters en gemengde teelten. Voorjaar 2018 hebben ze hun bedrijven verrijkt met een kleine honderd walnootbomen met hazelnoten, waartussen ze groenten willen verbouwen. Met dit soort “voedselbos” hopen ze verder te werken aan de verbetering van het organische stofgehalte van de bodem en het bodemleven. Met de introductie van bomen en struiken hopen ze ook dat er meer natuurlijke vijanden komen van de plaagorganismen op hun gewassen, zodat er minder bestreden hoeft te worden.

Harm Tuenter over de hazelnotenoogst 2017. De oogst van de hazelnoten begon vroeg dit 
jaar. Dinsdag 5 september zijn we begonnen met de oogst van de Lang Tidlig Zeller bij prachtig weer. Nu bijna een maand later zijn de meeste hazelnoten geoogst. Enkele late rassen zoals de Corabel moeten we nog een keer na-oogsten. Zeer tevreden over de opbrengst. Nu volgt de afzet als ze voldoende gedroogd zijn.

22 september 2017Registratie in de rassenlijst. Het is erg belangrijk dat we in Nederland een goed en breed sortiment noten tot onze beschikking hebben. Registratie in de rassenlijst is daarom heel belangrijk. De meeste telers weten dit ook wel, maar we willen er nadrukkelijkrop wijzen dat registratie belangrijk is en dat registratie in 2017 nog kosteloos kan plaatsvinden.