Walnoten en hazelnoten op de Friese klei

Achterneven Gemit en Jelle Seerp Jukema hebben beide boven Harlingen een akkerbouwbedrijf met aardappelen, suikerbieten en graan. Ze zien dat er steeds meer en vaker met kunstmest en chemische middelen gewerkt moet worden om een goed gewas te krijgen en dat tegelijkertijd het organische stofgehalte en het bodemleven (wormen, schimmels e.d.)  achteruit lopen. Om het tij te keren experimenteren ze met groenbemesters en gemengde teelten. Voorjaar 2018 hebben ze hun bedrijven verrijkt met een kleine honderd walnootbomen met hazelnoten, waartussen ze groenten willen verbouwen. Met dit soort “voedselbos” hopen ze verder te werken aan de verbetering van het organische stofgehalte van de bodem en het bodemleven. Met de introductie van bomen en struiken hopen ze ook dat er meer natuurlijke vijanden komen van de plaagorganismen op hun gewassen, zodat er minder bestreden hoeft te worden.

 

Harm Tuenter over de hazelnotenoogst 2017

De oogst van de hazelnoten begon vroeg dit jaar. Dinsdag 5 september zijn we begonnen met de oogst van de Lang Tidlig Zeller bij prachtig weer. Nu bijna een maand later zijn de meeste hazelnoten geoogst. Enkele late rassen zoals de Corabel moeten we nog een keer na-oogsten. Zeer tevreden over de opbrengst. Nu volgt de afzet als ze voldoende gedroogd zijn.

Kamer van Koophandel

KvK nummer 69311234