Eerste landelijke NOTENDAG was succes

De eerste landelijke Notendag mag als geslaagd worden beschouwd.  Op 10 november 2018 kwamen ca. 140 notentelers, notenkwekers en notenverwerkers bij elkaar op de locatie van Mobipers in Zoelen. Veertien bedrijven  toonden  daar hun  plantmateriaal, noten en producten van walnoot en hazelnoot. Het bedrijf Mobipers verzorgde enkele rondleidingen. Vanuit de WUR en Van Hall Larenstein werden presentaties verzorgd over lopend en toekomstig onderzoek. Voorts was er een proeverij van noten, waarbij de kraakbaarheid en de smaak van noten van een 25-tal rassen beoordeeld kon worden. Tussen het proeven door werd uiteraard veel kennis en ervaring uitgewisseld, ook met Belgische collega’s.

Registratie rassen

Het is erg belangrijk dat we in Nederland een goed en breed sortiment noten tot onze beschikking hebben. Registratie in de rassenlijst is daarom heel belangrijk. De meeste telers weten dit ook wel, maar we willen er nadrukkelijkrop wijzen dat registratie belangrijk is en dat registratie in 2017 nog kosteloos kan plaatsvinden.